Het bestuur van Dorpsraad Colijnsplaat:

Janneke Janssen, Voorzitter

Ruim 10 jaar gelegen ben ik met mijn man hier komen wonen. Mijn motivatie is om samen met bewoners een actieve dorpsraad te organiseren die voor de bewoners en bezoekers van het dorp staat. Communicatie is een van mijn sterkere kanten zo ook situaties van meerdere kanten bekijken. Zaken regelen is mijn ding.

 

Ries Zweistra, Secretaris 

Even voorstellen:

Ik ben gepensioneerd milieumedewerker van de provincie Zeeland met duurzame energie en procesveiligheid in de chemische industrie als hoofdtaken. Daardoor had ik ook veel te maken met ruimtelijke ontwikkelingen op het platte land rond die industrie. Tien ik in januari 2020 in Colijnsplaat ging wonen, wilde ik die kennis en ervaring graag gebruiken voor mijn nieuwe woonomgeving.

Joop Laan, Penningmeester 

Ik werk niet meer ben nu 72 jaar. Ik  heb altijd met veiligheid en techniek HTS werktuigkunde te maken gehad en was naast mijn werk free lancé fotograaf. Mijn hobby’s zijn motoren vooral het sleutelen aan de oldtimers. Ik heb  zelf jarenlang motor gereden. Daarnaast fotografeer ik nu bijna alleen voor mijn hobby.

 

BELEID EN AANPAK

De bestuurders kunnen uiteraard niet alles wat in de gemeenschap gebeurt overzien. Daarom heeft het bestuur dorpsraadsleden die zich vrijwillig inzetten voor een specifieke taak. In bijeenkomsten met het bestuur en dorpsraadsleden wordt vastgesteld hoe geplande en voorgenomen activiteiten zich ontwikkelen. Van tijd tot tijd organiseert het bestuur een inloopbijeenkomst dan wel een thema-avond voor bewoners om hen te informeren over de lopende zaken, vernieuwingen m.b.t. leefbaarheid dan wel het bestuursbeleid toe te lichten en/of af te stemmen op verwachtingen.