Het  bestuur van Dorpsraad Colijnsplaat :

Janneke Janssen, Voorzitter

Ruim vijf jaar gelegen ben ik met mijn man hier komen wonen. Mijn motivatie is om samen met bewoners een actieve dorpsraad te organiseren die voor de bewoners en bezoekers van het dorp staat. Communicatie is een van mijn sterkere kanten zo ook situaties van meerdere kanten bekijken. Zaken regelen is mijn ding.

Dimp Nelemans, Secretaris

Als bewoner van Colijnsplaat draag ik graag bij aan zaken die leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid voor Colijnsplaat en de dorpsgemeenschap raken. Om wonen, werken en vertoeven voor iedereen plezierig te houden is gezamenlijke inspanning nodig. Daar wil ik tot zich een nieuwe Secretaris van de Dorpsraad Colijnsplaat aanmeldt actief bijdrage aan leveren.

Tom van Os, Penningmeester

Geboren en getogen in Colijnsplaat neemt Tom als nieuwe aanwinst van het bestuur de plaats in van de vorige penningmeester Femke van Alphen. 

BELEID EN AANPAK

De drie bestuurders kunnen uiteraard niet alles wat in de gemeenschap gebeurt overzien. Daarom heeft het bestuur dorpsraadsleden die zich vrijwillig inzetten voor een specifieke taak . In bijeenkomsten met het bestuur en dorpsraadsleden wordt vastgesteld hoe geplande en voorgenomen activiteiten zich ontwikkelen. Van tijd tot tijd organiseert het bestuur een inloopbijeenkomst dan wel een thema-avond voor bewoners om hen te informeren over de lopende zaken, vernieuwingen m.b.t. leefbaarheid dan wel het bestuursbeleid toe te lichten en/of af te stemmen op verwachtingen.