Het  bestuur van Dorpsraad Colijnsplaat :

Janneke Janssen, Voorzitter

Ruim 10 jaar gelegen ben ik met mijn man hier komen wonen. Mijn motivatie is om samen met bewoners een actieve dorpsraad te organiseren die voor de bewoners en bezoekers van het dorp staat. Communicatie is een van mijn sterkere kanten zo ook situaties van meerdere kanten bekijken. Zaken regelen is mijn ding.

Femke van Alphen, Secretaris

Femke is sinds kort secretaris van de dorpsraad.

Tom van Os, Penningmeester

Geboren en getogen in Colijnsplaat neemt Tom als nieuwe aanwinst van het bestuur de plaats in van de vorige penningmeester Femke van Alphen. 

BELEID EN AANPAK

De drie bestuurders kunnen uiteraard niet alles wat in de gemeenschap gebeurt overzien. Daarom heeft het bestuur dorpsraadsleden die zich vrijwillig inzetten voor een specifieke taak . In bijeenkomsten met het bestuur en dorpsraadsleden wordt vastgesteld hoe geplande en voorgenomen activiteiten zich ontwikkelen. Van tijd tot tijd organiseert het bestuur een inloopbijeenkomst dan wel een thema-avond voor bewoners om hen te informeren over de lopende zaken, vernieuwingen m.b.t. leefbaarheid dan wel het bestuursbeleid toe te lichten en/of af te stemmen op verwachtingen.