Het  bestuur van Dorpsraad Colijnsplaat :

Janneke Janssen, Voorzitter

Ruim vijf jaar gelegen ben ik met mijn man hier komen wonen. Mijn motivatie is om samen met bewoners een actieve dorpsraad te organiseren die voor de bewoners en bezoekers van het dorp staat. Communicatie is een van mijn sterkere kanten zo ook situaties van meerdere kanten bekijken. Zaken regelen is mijn ding.

Dimp Nelemans, Secretaris

Als bewoner van Colijnsplaat draag ik graag bij aan zaken die leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid voor Colijnsplaat en de dorpsgemeenschap raken. Om wonen, werken en vertoeven voor iedereen plezierig te houden is gezamenlijke inspanning nodig. Daar wil ik als Secretaris van de Dorpsraad Colijnsplaat graag een handje aan bijsteken.

Femke van Alphen, Penningmeester

Sinds 2013 woon ik met veel plezier in Colijnsplaat. In de loop der jaren wilde ik me meer inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. Zodoende heb ik mij destijds aangemeld als bestuurslid van de Dorpsraad. Ik vind het belangrijk dat wij in zo'n kleine gemeenschap goed contact met elkaar houden. Daar wil ik mij dan ook graag hard voor maken. In het dagelijks leven ben ik parttime productiemedewerker. In het bestuur van de Dorpsraad ben ik actief als penningmeester. 

BELEID EN AANPAK

De drie bestuurders kunnen uiteraard niet alles wat in de gemeenschap gebeurt overzien. Daarom heeft het bestuur dorpsraadsleden die zich vrijwillig inzetten voor een specifieke taak . In bijeenkomsten met het bestuur en dorpsraadsleden wordt vastgesteld hoe geplande en voorgenomen activiteiten zich ontwikkelen. Van tijd tot tijd organiseert het bestuur een inloopbijeenkomst dan wel een thema-avond voor bewoners om hen te informeren over de lopende zaken, vernieuwingen m.b.t. leefbaarheid dan wel het bestuursbeleid toe te lichten en/of af te stemmen op verwachtingen.