Dorpsraadcolijnsplaat

Dorpsraad Colijnsplaat

De Dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers die zich, op non politieke en non religieuze wijze inzet als belangenbehartiger voor bewoners en bezoekers van Colijnsplaat. 

De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners. Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris houdt de vinger aan de pols op de gebieden van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Informatie daarover ontvangt het bestuur van de bewoners  zelf dan wel van de dorpsraadsleden die als het ware de ogen en oren van het bestuur zijn.

Om haar taak als dorpsraad zo goed mogelijk uit te voeren, is participatie en informatie van dorpsbewoners erg belangrijk.  De dorpsraad geeft namelijk gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en dan is het belangrijk te weten wat de gemeenschap wil. Tenslotte wordt de leefbaarheid in de eerste plaats door de dorpsbewoners zelf bepaald.

De dorpsraad speelt een belangrijke rol bij:

  • Het inventariseren van wensen en behoeften van de bewoners.
  • Het bevorderen van meedenken en medeverantwoordelijkheid dragen van bewoners.
  • De leefbaarheid van de dorpsgemeenschap  Colijnsplaat voor/met de bewoners te bevorderen met behoud van het specifieke dorpskarakter.

 

Ons belangrijkste communicatiemiddel met u als bewoner is Facebook. Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, like dan onze pagina.