Dorpsraad Colijnsplaat

De Dorpsraad bestaat uit een Bestuur en een groep vrijwilligers die zich, op non politieke en non religieuze wijze inzet als belangenbehartiger voor bewoners en bezoekers van Colijnsplaat. 

Het Bestuur, dat bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris, stelt commissies van dorpsraadsleden samen als er vragen of suggesties door bewoners worden gesteld die de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van Colijnsplaat kunnen verbeteren.  Vragen en suggesties komen binnen via dorpsraadcolijnsplaat@gmail.com.  Ook komen er suggesties van de dorpsraadsleden zelf. Want die zijn als het ware de ogen en oren van het bestuur. 

Om haar taak als dorpsraad zo goed mogelijk uit te voeren, is participatie en informatie van dorpsbewoners erg belangrijk.  De dorpsraad geeft namelijk gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en dan is het belangrijk te weten wat de dorpsgemeenschap wil. De leefbaarheid van Colijnsplaat wordt tenslotte in de eerste plaats bepaald door de dorpsbewoners zelf.

De dorpsraad speelt een belangrijke rol bij:

  • Het inventariseren van wensen en behoeften van de bewoners.
  • Het bevorderen van meedenken en medeverantwoordelijkheid dragen van bewoners.
  • De leefbaarheid van de dorpsgemeenschap  Colijnsplaat voor/met de bewoners te bevorderen met behoud van het specifieke dorpskarakter.

 

Een belangrijk communicatiemiddel met u als bewoner is Facebook. Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, like dan onze pagina.