Dorpsraadcolijnsplaat

Dorpsraad Colijnsplaat

De dorpsraad bestaat uit een groep vrijwilligers die zich sterk maakt voor belangen van bewoners in het dorp Colijnsplaat. Het doel van deze verenigingen is de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te vergroten.

 

Bij het werk wat wij als dorpsraad doen, is participatie van de dorpsbewoners erg belangrijk. De dorpsraad behartigt in het algemeen het belang van het dorp . Wij helpen de gemeente meer inzicht te krijgen in wat de gemeenschap wil, waardoor de betrokkenheid van de burger bij het bestuur wordt vergoot.

 

De dorpsraad speelt een belangrijke rol bij:

  • Het overbruggen van de kloof tussen overheid en burgers.
  • Stimuleren van de belangstelling bij burgers voor gemeenschapszaken.
  • Burgers laten zien dat zij mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving.

 

Ons belangrijkste communicatiemiddel is Facebook. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes, like dan onze pagina.