Met Fixi maakt iedereen eenvoudig meldingen die gemeenten gemakkelijk afhandelen

Fixi helpt inwoners én behandelaars met het melden en oplossen van bijvoorbeeld
kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.