Ontvang tijdelijk circa 90 euro voor het verduurzamen van uw eigen woning met de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). De RRE is een tijdelijke subsidieregeling die je helpt bij het zetten van de volgende stap in de verduurzaming van je eigen woning. Of u nu persoonlijk advies wil, concreet energie wil besparen of inzicht wil in uw energieverbruik- of verlies. Vraag een gratis voucher aan op de website van Duurzaam Bouwloket: https://www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre. Hier leest u ook meer over de mogelijkheden in Zeeland. Wees er snel bij want op = op, aanvragen kan tot 31 maart 2021.

 


Met Fixi maakt iedereen eenvoudig meldingen die gemeenten gemakkelijk afhandelen

Fixi helpt inwoners én behandelaars met het melden en oplossen van bijvoorbeeld
kapotte lantaarnpalen, overvolle prullenbakken of losliggende stoeptegels.

werkzaamheden Colijnsplaatseweg

 

 

 

 

‎Aan de bewoners van dit pand

‎  ‎

 

 

 

 

 

 

 

*Z0159DE30F7*

verzonden

:

‎04-11-2021

uw brief van

:

zaaknummer

:

Z21.021196

bijlage

:

uw kenmerk

:

documentnummer

:

D21.265049

 

 

 

behandelaar

:

D. Achterberg

onderwerp

:

Wijziging planning werkzaamheden Colijnsplaatseweg en brugduiker

 

Geachte mevrouw, heer,

 

Begin oktober hebben wij u per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden aan de brugduiker en de Colijnsplaatseweg.

 

Nadat de werkzaamheden op 11 oktober zijn gestart met het slopen van de oude brugduiker, is in de loop van die week gebleken dat de betonleverancier de benodigde brugelementen niet op tijd kan leveren.

 

Het niet op tijd kunnen leveren van de benodigde materialen heeft uiteraard gevolgen voor de planning van de werkzaamheden, zoals die in voorgaande brief aan u is medegedeeld.

In deze brief hebben we aangegeven ernaar te streven de werkzaamheden voor de kerstvakantie af te ronden.

De vertraging in de leveranties betekent dat de werkzaamheden aan de brugduiker uitlopen tot en met week 6 van 2022 (11 februari).

 

Wij betreuren het dat de werkzaamheden vertraging oplopen en dat we u hiervan nu pas op de hoogte kunnen stellen.

 

Hulpdiensten

Wij proberen de wegafsluitingen zo goed mogelijk door geven en af te stemmen aan de hulpdiensten. Er blijkt enkele weken geleden echter verwarring te zijn ontstaan over de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Graag willen we u de tip meegeven, indien u onverhoopt de hulpdiensten nodig hebt, aan de meldkamer aan te geven welke aanrijroute te gebruiken.

 

Als u vragen of meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen per telefoon of e-mail met de gemeente Noord-Beveland.

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Noord-Beveland,

namens deze,

 

 

drs. ing. J. Krijger

hoofd afdeling Beheer & Realisatie